MENU
Aula_close Layer 1
Vig Skole logo

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder

Alle børn har ret til udviklingsmuligheder, der svarer til deres evner. Derfor er det vigtigt at finde ud af hvorfor, hvis et barn ikke udvikler sig som det forventes af omgivelserne. Det er vigtigt at finde ud af om der er tale om en generel udviklingshæmning, hvor udviklingen er forsinket inden for alle eller de fleste områder, eller om der er tale om mere specifikke problemer (f.eks. ord- eller talblindhed). (Trillingsgaard 2008)...

Læs meget mere om generelle indlæringsvanskeligheder her:

Dokumenter